Ціннісні пріоритети вчителя та освіти

Основний зміст статті

Т. Г. Калюжна

Анотація

Калюжна Т. Г. Ціннісні пріоритети вчителя та освіти.


У статті розглянуто ціннісні пріоритети сучасного педагога, визначено основи педагогічної аксіології як базису ціннісної освіти. З’ясовано, що нова модель української педагогічної освіти повинна грунтуватися на українських національних традиціях, надбаннях вітчизняної педагогіки та критично осмисленому досвіді зарубіжжя.

Деталі статті

Як цитувати
Калюжна, Т. (2012). Ціннісні пріоритети вчителя та освіти. Педагогіка вищої та середньої школи, 34, 251-256. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3606
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографія автора

Т. Г. Калюжна, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

кандидат філос. наук, ст. викладач

Посилання

1. Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України / Матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції. – Острог, 1998. – 444 с.
2. Вишневський О. Сучасне українське виховання / О. Вишневський // Педагогічні нариси. – Львів, 1996.
3. Воловик В. И. Философия педагогики / В. И. Воловик. – Запорожье: Просвіта, 2003. – 152 с.
4. Гроф С. Психология будущего: Уроки современных исследований сознания / С. Гроф. – М. : АСТ, 2003. – 458 с.
5. Журавський В. С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні / В. С. Журавський. – К.: ВД «Ін Юре», 2003. – 416 с.
6. Любар О. Опанування майбутніми вчителями української педагогічної культури / О. Любар // Вища школа. – 2002. – No 4–5. – С. 49.
7. Огневьюк В. Образование как сфера «будущего времени» / В. Огневьюк // Персонал. – 2003. – No 9. – С. 66.
8. Суїменко Є. Феномен незнання, або Дещо про освічене неуцтво. / Є. Суїменко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1999. – No3. – С. 216.
9. Тоффлер А. Футурошок /А. Тоффлер. – СПб. : Лань, 1997. – 464 с.
10. Україна: Проблеми самоорганізації: [у 2 т.] / В. Кремень, Д. Табачник, В. Ткаченко. – К. : Промінь, 2003. – Т. 2: Десятиріччя суспільної трансформації. – 464 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.