Сутнісні ознаки професійно-педагогічного проектування

Основний зміст статті

О. В. Литвиненко

Анотація

Литвиненко О. В. Сутнісні ознаки професійно-педагогічного проектування.


У статті розглянуто сутнісні ознаки професійно-педагогічного проектування. Визначено основні етапи та практичні дії зі створення педагогічного проекту, структурно-функціональні компоненти професійно-педагогічного проектування.

Деталі статті

Як цитувати
Литвиненко, О. (2012). Сутнісні ознаки професійно-педагогічного проектування. Педагогіка вищої та середньої школи, 34, 267-274. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3608
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографія автора

О. В. Литвиненко, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

аспірант

Посилання

1. Джонс Дж. К. Методи проектування / Дж. К. Джонс; пер. з англ. – 2-е изд. доп. – М. : Мир, 1986. – 326 с.
2. Єрмаков І. На шляху до школи життєвої компетентності проектний шлях / І. Єрмаков // Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати: Практико зорієнтованій збірник. – К. : Департамент, 2003. – С. 15–29.
3. Закон України «Про вищу освіту» : [наук-практ. коментар] / за заг. ред. В. Г. Кременя. – К. : СДМ «Студіо», 2002. – 323 с.
4. Машбиц Е. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения: Педагогическая наука – реформа школы / Е. Машбиц. – М. : Педагогика, 1998. – 192 с.
5. Монахов В. Технологические основы проэктирования и конструирования ученого процесса / В. Монахов. – Волгоград : Смена, 1995. – 152 с.
6. Сибирская М. Теоретические основы проектирования педагогических технологий в процес се повышения квалификации специалистов профессионального образования: дис. ... д-ра пед. наук / М. Сибирская. – СПб., 1998. – 357 с.
7. Теоретические основы процесса обучения в советской школе / под ред. В. Краевского и И. Лернера. – М. : Педагогика, 1989. – 336 с.
8. Хилл П. Наука и искусство проэктирования. Методы проэктирования, научное обоснование решений / П. Хилл. – М., 1973. – 263 с.
9. Яковлева Н. Педагогическое проектирование: Учебно-практический сборник / Н. Яковлева. – Челябинск: Изд-во ЧГПУ. – 2001. – 124 с

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.