Сучасні технічні засоби навчання як складник новітніх інформаційних технологій

Основний зміст статті

Л. О. Лісіна
В. В. Ткачук

Анотація

Лісіна Л. О., Ткачук В. В. Сучасні технічні засоби навчання як складник новітніх інформаційних технологій.


У статті на основі порівняння та зіставлення різних шляхів реалізації курсу «Технічні засоби навчання» запропоновано новий підхід до викладання курсу студентам педагогічних спеціальностей. Автори пропонують поділити курс на два складники: апаратні засоби навчання та програмні засоби навчання.

Деталі статті

Як цитувати
Лісіна, Л., & Ткачук, В. (2012). Сучасні технічні засоби навчання як складник новітніх інформаційних технологій. Педагогіка вищої та середньої школи, 34, 274-280. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3610
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографії авторів

Л. О. Лісіна, Криворізький технічний університет ДВНЗ «Криворізький національний університет»

викладач

В. В. Ткачук, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

аспірант

Посилання

1. Бондаренко Е. А. Технические средств обучения в современней школе : пособие для учителя и директора школы / Е. А. Бондаренo, А. А. Журим, И. А. Милютина; под ред. А. А. Журина. – М. : ЮНВЕС, 2004. – 104 с.
2. Беспалько В. П. Образование и обучение с участием компьютеров (педагогика третьего тысячелетия) / В. П. Беспалько. – М. – Воронеж : МПСИ; МОДЕК, 2002, 348 с.
3. Гороль П. К. Сучасні інформаційні засоби навчання: [навч. посіб.]. – К. : Освіта України, 2007. – 536 с.
4. Гороль П. К. Методика використання технічних засобів навчання: [навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл.] / П. К. Гороль – К. : Освіта України, 2007. – 256 с.
5. Коджаспирова Г. М. Технические средства обучения и методика их использования: [учебн. пособ. для студ. высших завед.] / Г. М. Коджаспирова, К. В. Петров. – М. : Академия, 2001.
6. Мультимедиа в образовании: контекст информатизации. – М. : Издательский сервис, 2004. – 320 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.