Застосування лінгвокраїнознавчих матеріалів у викладанні української мови як іноземної

Основний зміст статті

Г. А. Максименко

Анотація

Максименко Г. А. Застосування лінгвокраїнознавчих матеріалів у викладанні української мови як іноземної.


Статтю присвячено проблемі використання лінгвокраїнознавчих матеріалів у процесі навчання іноземних студентів української мови. Автор обґрунтовує доцільність застосування текстів, що містять лінгвокраїнознавчу інформацію, окреслює критерії відбору лінгвокраїнознавчих текстів, наводить приклади роботи з текстами.

Деталі статті

Як цитувати
Максименко, Г. (2012). Застосування лінгвокраїнознавчих матеріалів у викладанні української мови як іноземної. Педагогіка вищої та середньої школи, 34, 280-286. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3611
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографія автора

Г. А. Максименко, ДЗ «Луганський державний медичний університет»

кандидат філол. наук

Посилання

1. Алмазова Н. И. Когнитивные аспекты формирования межкультурной компетентности при обучении иностранному языку в неязыковом вузе : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Алмазова Надежда Ивановна. – СПб., 2003. – 446 с.
2. Бронська А. Лінгвокраїнознавчий аспект у викладанні української мови як іноземної / Аліна Бронська // Дивослово. – 2000. – No 7. – С. 43–44.
3. Бронська А. Деякі принципи вивчення методики викладання української та російської мов як іноземних / Аліна Бронська // Рідна школа. – 2000. – No 2. – С. 22–24.
4. Верещагин Е. М. Язык и культура: лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного / Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров. – М. : Рус. язык, 1976. – 248 с.
5. Галенко А. М. Формування лінгвокраїнознавчої компетенції на матеріалі поетичних творів / А. М. Галенко // Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. – 2011. – No 6 (217) : Філол. науки. – Ч. ІІ. – С. 100–108.
6. Смолінська О. Лінгвокраїнознавство у навчанні української мови як іноземної / Олеся Смолінська // Рідна школа. – 2002. – No 2. – С. 43–45.
7. Україна : [навч.-метод. посібн. з лінгвокраїнознавства для іноземних студ. І–ІІ курсів] / Скрябіна Т. А., Максименко Г. А., Гречанова А. Ю. та ін. – Луганськ : ЛДМУ, 2011. – 80 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.