Дидактика, методика, педагогічна технологія і моделювання навчально-пізнавальних процесів

Основний зміст статті

В. М. Онопа

Анотація

Онопа В. М. Дидактика, методика, педагогічна технологія і моделювання навчально-пізнавальних процесів.


У статті подається логіко-семантичний аналіз та визначається науково достовірна ієрархія понять «дидактика», «методика», «педагогічна технологія». Розкриваються психолого-педагогічні та організаційно-методичні аспекти технологічного моделювання. Запропоновано структурно-функціональні моделі навчально-пізнавального процесу, покликані забезпечити ґрунтовність знань.

Деталі статті

Як цитувати
Онопа, В. (2012). Дидактика, методика, педагогічна технологія і моделювання навчально-пізнавальних процесів. Освітній вимір, 34, 295-305. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3613
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографія автора

В. М. Онопа, Металургійний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

кандидат пед. наук, доцент

Посилання

1. Беспалько В. П. Основы теории педагогических систем / В. П. Беспалько. – Воронеж : ВГУ, 1977.
2. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии / В. П. Беспалько. – М., 1989.
3. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: [збірник наукових праць] / за ред. В. І. Євдокимова, О. М. Микитюка. – Харків : Харківський державний педагогічний університет, 1997. – С. 90–96.
4. Коменский Я. А. Избр. пед. соч.: В 2т. – Т. 1 / Я. А. Коменский. – М. : Учпедгиз, 1939. – 320 с.
5. Одерий Л. П. Основы системы контроля качества обучения / Л. П. Одерий. – К., 1995.
6. Оконь В. Введение в общую дидактику / В. Оконь. – М. : Высшая школа, 1990.
7. Онопа В. Н. Дидактические условия прочности усвоения учебного материала школьниками: [монография] / В. Н. Онопа. – Днепропетровск : Пороги, 1997. – 95 с.
8. Падалка О. С. Педагогічні технології / О. С. Падалка, А. С. Нісімчук та ін. – К., 1995.
9. Прокопенко І. Ф. Педагогічна технологія: [навч. видання] / І. Ф. Прокопенко, В. І. Євдокимов. – Харків, 1995. – С. 7–8.
10. Свириденко С. С. Современные информационные технологии / С. С. Свириденко. – М., 1989.
11. Тихонов И. Л. Программирование и технические средства в учебном процессе / И. Л. Тихонов. – М., 1970.
12. Шеледков К. К. Дидактические системы и перспективы их реализации / К. К. Шеледков, Н. Г. Свиридов. – М., 1974.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.