Сучасні підходи до визначення сутності поняття "міжпредметні зв'язки"

Основний зміст статті

Н. Т. Тверезовська
В. П. Сидорко

Анотація

Тверезовська Н. Т., Сидорко В. П. Сучасні підходи до визначення сутності поняття "міжпредметні зв'язки".


Із філософської, психологічної, педагогічної, методичної, анатомічної й фізіологічної, економічної, етнологічної позиції здійснено спробу узагальнити сучасні визначення ґенези поняття «міжпредметні зв’язки».

Деталі статті

Як цитувати
Тверезовська, Н., & Сидорко, В. (2012). Сучасні підходи до визначення сутності поняття "міжпредметні зв’язки". Педагогіка вищої та середньої школи, 34, 315-320. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3615
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографії авторів

Н. Т. Тверезовська, Національний університет біоресурсів і природокористування України

доктор пед. наук, професор

В. П. Сидорко, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Боярський коледж екології і природних ресурсів»

викладач

Посилання

1. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / C. У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 374 с.
2. Зверев И. Д. Межпредметные связи в современной школе / И. Д. Зверев, В. Н. Максимова. – М. : Педагогика, 1981. – 160 с.
3. Кулагин П. Г. Межпредметные связи в процессе обучения / П. Г. Кулагин. – М. : Просвещение, 1981. – 96 с.
4. Лошкарева Н. А. О понятии и видах межпредметных связей / Н. А. Лошкарева // Советская педагогика. – 1972. – No 6. – С. 48–56.
5. Моторіна В. Г. Міжпредметні зв’язки як головна умова професійної підготовки вчителя математики / В. Г. Моторіна // Пед. науки. – Херсон, 2002. – Вип. 27. – С. 158–162.
6. Музальов О. О. Міжпредметні зв’язки як засіб підвищення педагогічної майстерності / О. О. Музальов // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2005. – No 6. – С. 7–16.
7. Педагогика: Большая современная энциклопедия / сост. Е. С. Рапацевич. – Минск : Совр. слово, 2005. – 720 с.
8. Сысоев В. Н. Типология связей и ее реализация / В. Н. Сысоев // Вестник высшей школы. – 1991. – No 2. – С. 44–46.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.