Формування в майбутнього фахівця нового світосприйняття на основі синергетичного підходу

Основний зміст статті

І. В. Чеботарьова

Анотація

Чеботарьова І. В. Формування в майбутнього фахівця нового світосприйняття на основі синергетичного підходу.


У статті охарактеризовано негативний вплив населення планети на біосферу, що зумовлює виникнення глобальних проблем людства. Доведено, що синергетика як міждисциплінарне вчення дає можливість формувати в людині новий погляд на світ, на себе. Це наука, що об’єднує фахівців з різних галузей знань для спільного вирішення проблем на духовно-моральній основі.

Деталі статті

Як цитувати
Чеботарьова, І. (2012). Формування в майбутнього фахівця нового світосприйняття на основі синергетичного підходу. Педагогіка вищої та середньої школи, 34, 320-327. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3617
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографія автора

І. В. Чеботарьова, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

кандидат пед. наук, доцент

Посилання

1. Белавин В. А. Глобальные проблемы и надежда на рубеже веков [Електронний ресурс] / В. А. Белавин, С. П. Курдюмов. – Режим доступу: http://spkurdyumov.narod.ru/GlobProblem.htm
2. Глобальные проблемы человечества: Междисциплинарный научно-практический сборник. – М. : МГУ. – 2006. – 264 с.
3. Добронравова И. Синергетика: становление нелинейного мышления / И. Добронравова. – К. : Либідь, 1990. – 148 с.
4. Игнатова В. А. Педагогические аспекты синергетики / В. А. Игнатова // Педагогика. – 2001. – No 8. – С. 26–31.
5. Князева Е. Н. Основания синергетики. Режимы с обострением, самоорганизация, темпомиры / Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов. – СПб. : Алетейя, 2002. – 414 с.
6. Мукушев Б. А. Синергетика в системе образования / Б. А. Мукушев // Образование и наука. – 2008. – No 3. – С. 105–122.
7. Муравых А. И. Синергетический подход к управлению экологической безопасностью / А. И. Муравых // Право и безопасность. – 2004. – No 3(12).
8. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс / Х. Ортега-и-Гассет. – М. : АСТ: СТ Москва, 2008. – 347 с.
9. Степин В. С. Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации / В. С. Степин, Л. Ф. Кузнецова. – М., 1994. – 274 с.
10. Урсул А. Д. Безопасность и устойчивое развитие (концептуальные проблемы) : [текст] / А. Д. Урсул, A. JI. Романович. – М. : Друг, 2001. – 109 с.
11. Хакен Г. Тайны природы. Синергетика: учение о взаимодействии / Г. Хакен. – М. – Ижевск. : Институт компьютерных исследований, 2003. – 320 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.