Якість менеджменту і менеджмент якості в освіті

Основний зміст статті

О. В. Чорна

Анотація

Чорна О. В. Якість менеджменту і менеджмент якості в освіті.


Статтю присвячено аналізу проблеми якості вищої освіти з точки зору її відповідності вимогам сучасного суспільства. На думку автора, шлях до її покращення має проходити через оптимізацію управління якістю у ВНЗ і впровадження системи менеджменту якості, що базується на серії міжнародних стандартів ISO 9000.

Деталі статті

Як цитувати
Чорна, О. (2012). Якість менеджменту і менеджмент якості в освіті. Педагогіка вищої та середньої школи, 34, 327-336. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3618
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографія автора

О. В. Чорна, Металургійний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

ст. викладач

Посилання

1. Вища освіта і наука – найважливіші сфери відповідальності громадянського суспільства та основа інноваційного розвитку: Доп. С. Ніколаєнка на підсумковій Колегії Міністерства освіти і науки (24 березня, м. Київ) // Освіта України. – 2005. – 29 березня. – С. 5–7.
2. Всемирная декларация о высшем образовании для ХХІ века: подходы и практические меры // Высшее образование в ХХІ веке: подходы и практические меры ЮНЕСКО, Париж 5-9 октября 1998 г. Всемирная конференция по высшему образованию. Заключительный доклад. – С. 23.
3. Гутник Г. В. Информационное обеспечение системы качеством образования в регионе / Г. В. Гутник // Информатика и образование. – 1999. – No 1. – С. 7–12.
4. ДСТУ ISO 9000-2008: Системи управління якістю. Основні положення та словник. – К. : Держстандарт України, 2008. – 27 с.
5. ДСТУ ISO 9001-2008: Системи управління якістю. Вимоги. – К. : Держстандарт України, 2008. – 23 с.
6. ДСТУ ISO 9004-200: Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності. – К. : Держстандарт України, 2001. – 44 с.
7. Закон України «Про освіту» No 1144-ХІІ від 4 червня 1991 р. Відомості Верховної ради України. – 2002. – No 34. – С. 452–456.
8. Иродов М. И. Создание системы управления качеством подготовки специалистов в вузе / М. И. Иродов, С. В. Разумов // Университетское управление. – 2003. – No 2(25).
9. Кун Т. Структура научных революций / под. ред. С. Р. Микулинского и А. А. Марковой. – М., 1975.
10. Лукашенко М. А. Высшее учебное заведение на рынке образовательных услуг: актуальные проблемы управления. – М. : РИА «Стандарты и качество», 2003. – C. 246.
11. Некрасов С. Д. Проблема оценки качества профессионального образования специалиста / С. Д. Некрасов // Университетское управление. – 2003. – No 1(24).
12. Програма розвитку освіти в Україні на 2005-2010 роки: Проект // Вища школа. – 2005. – No 3. – С. 76–103.
13. Системы качества в образовании / под общ. ред. Ю. П. Адлера. – М., 2000.
14. UNESCO. Documents in Education. Education for all: status and trends. 1993. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unesco.org./education/pdf/27_111.pdf.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.