Формування професійно мобільної особистості майбутнього фахівця з економіки

Основний зміст статті

Т. Л. Шепеленко

Анотація

Шепеленко Т. Л. Формування професійно мобільної особистості майбутнього фахівця з економіки.


У статті розглянуто сутність професійної мобільності, визначено якості професійно мобільної особистості студента, розкрито педагогічні умови ефективного формування професійної мобільності у майбутніх фахівців економічного профілю.

Деталі статті

Як цитувати
Шепеленко, Т. (2012). Формування професійно мобільної особистості майбутнього фахівця з економіки. Педагогіка вищої та середньої школи, 34, 336-342. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3619
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографія автора

Т. Л. Шепеленко, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», НАПН України

кандидат пед. наук, доцент

Посилання

1. Васильев В. В. Профессиональная мобильность и стабилизация персонала: [учебное пособие] / В. В. Васильєв. – Днепропетровск : Наука и образование, 1977. – 170 с.
2. Волкова О. В. Соціально-економічні детермінанти ринку праці України: [монографія] / О. В. Волкова. – Полтава : ПУСК, 2008. – 376 с.
3. Горюнова Л. В. Профессиональная мобильность специалиста как проблема развивающегося образования в России: дис. ... доктора пед. наук: 13.00.08 / Л. В. Горюнова. – Ростов-на-Дону. – 2006. – 337 с.
4. Дьяченко М. И. Краткий психологический словарь: Личность, образование, самообразование, профессия / М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович. – Минск : «Хэлтон», 1998. – С. 195–196.
5. Іванченко Є. А. Формування професійно мобільних майбутніх економістів у процесі навчання у вищих навчальних закладах: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Є. А. Іванченко – Південосхідний державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса). – Одеса, 2005. – 263 с.
6. Микитина Е. А. Педагогические условия формирования профессиональной мобильности будущого педагога: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Е. А. Никитина. – Иркутск, 2007. – 199 с.
7. Петровская Л. А. Компетентность в общении: социально-психологичесий тренінг / Л. А. Петровская. – М. : Изд. МГУ, 1989. – 216 с.
8. Романова Е. С. Психологические основы профессионализма / Е. С. Романова, Г. А. Суворова. – М. : МПГУ им. В. И. Ленина, 1990. – 183 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.