Проблеми сучасної сім'ї та неготовність батьків до статево-рольової соціалізації дітей

Основний зміст статті

Т. П. Шклярова

Анотація

Шклярова Т. П. Проблеми сучасної сім'ї та неготовність батьків до статево-рольової соціалізації дітей.


У статті здійснено аналіз виховного потенціалу сучасної сім’ї та виокремлено деякі проблеми, з якими сучасні батьки зіткнулися. До аналізу залучені наукові розвідки психологічної, педагогічної, соціологічної літератури зарубіжних та вітчизняних учених з цієї проблематики.

Деталі статті

Як цитувати
Шклярова, Т. (2012). Проблеми сучасної сім’ї та неготовність батьків до статево-рольової соціалізації дітей. Педагогіка вищої та середньої школи, 34, 342-348. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3620
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографія автора

Т. П. Шклярова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

аспірант

Посилання

1. Антология педагогической мысли России второй половины ХIХ – начала ХХ в. / [сост. П. А. Лебедев]. – М. : Педагогика, 1990.– 608 с.
2. Віденко С. В. Психологія сексуальності та сексуальних стосунків: [навч. посіб.] / С. В. Діденко. – К. : Арістей, 2003. – 312 с.
3. Каптерев П. Ф. Избранные педагогические сочинения / П. Ф. Каптерев / [под ред. А. М. Арсеньева]. – М. : Педагогика, 1982. – (Педагогический процесс).
4. Кравець В. П. Теорія і практика підготовки учнівської молоді до сімейного життя: дис... докт. пед. наук: 13.00.01 / В. П. Кравець. – Тернопіль, 1997. – 386 с.
5. Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения / Я. А. Коменский. – М. : Педагогика, 1982. – 656 с. ( В 2-х т. Т. 1).
6. Макаренко А. С. Избранные педагогические произведения // А. С. Макаренко – М. : Учпедгиз, 1955. – (О воспитании в семье).
7. Щербань П. М. Сімейне виховання вустами великих педагогів / П. М. Щербань // Освіта. – 16 – 23 липня 2003 р.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.