Проблема кадрового забезпечення управління природокористуванням і природоохоронною діяльністю

Основний зміст статті

Д. Л. Шофолов

Анотація

Шофолов Д. Л. Проблема кадрового забезпечення управління природокористуванням і природоохоронною діяльністю.


У статті розглянуто питання необхідності забезпечення еколого-правової підготовки фахівців з управління природокористуванням й природоохоронною діяльністю; пропонується концепція магістерської програми підготовки професіоналів зі спеціальності 8.18010005 – «Екологічна політика і право» у Національному університеті біоресурсів і природокористування України.


 

Деталі статті

Як цитувати
Шофолов, Д. (2012). Проблема кадрового забезпечення управління природокористуванням і природоохоронною діяльністю. Педагогіка вищої та середньої школи, 34, 348-356. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3621
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографія автора

Д. Л. Шофолов, Національний університет біоресурсів і природокористування України

здобувач

Посилання

1. Шмандій В. М. Управління природоохоронною діяльністю: [навч. посіб.] / В. М. Шмандій, І. О. Солошич. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 296 с.
2. Влавианос-Арванитис А. Биополитика. Био-окружение. Био-силлабус. Глобальная модель биоразнообразия, разработанная Интернациональным Университетом по биоокружению / А. Влавианос-Арванитис, А. Олексин. – Вып. 1. – 1993. – 10 с.
3. План выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне // Использование и охрана природных ресурсов в России. – 2002. – № 9–10. – С. 197–181.
4. Урсул А. Д. Образование для устойчивого развития / А. Д. Урсул // Экологическое образование. – 2002. – № 1.
5. Кабінет Міністрів України; Постанова, Перелік від 27.08.2010 No 787 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра» // Урядовий кур’єр : офіційне видання від 22.09.2010. – № 175.
6. Національний класифікатор України – К. : Соціоінформ, 2005. –116 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.