Етапи релігійної освіти в закладах середньої середньої освіти ФРН у 1945-2012 роках

Основний зміст статті

Т. О. Артерчук Т

Анотація

Артерчук Т.О. Етапи релігійної освіти в закладах середньої середньої освіти ФРН у 1945-2012 роках.


У статті зроблено спробу визначити етапи релігійного виховання в закладах загальної середньої освіти ФРН в 1945-2012 рр., визначено історичні межі кожного етапу, визначено ключові події, які вплинули на хід релігійної освіти, названо методологічні основи, імена освітян, які зробили важливий внесок у релігійне виховання учнів, проаналізовано якісні та кількісні зміни, які відбулися на кожному етапі релігійного виховання.

Деталі статті

Як цитувати
Артерчук Т, Т. (2012). Етапи релігійної освіти в закладах середньої середньої освіти ФРН у 1945-2012 роках. Педагогіка вищої та середньої школи, 34, 363-371. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3623
Розділ
Проблеми становлення і розвитку освітньої парагдими: історико-педагогічний аспек
Біографія автора

Т. О. Артерчук Т, Рівненський інститут Київського університету права

кандидат пед. наук, ст. викладач

Посилання

1. Зайцева О. Религиозное воспитание учащихся в современной школе Германии : дис. ... канд. пед. наук / О. Зайцева. – Волгоград, 2005.
2. Ковровський І. Правові та організаційні засади системи релігійного виховання у державних школах федеративної республіки Німеччина / І. Ковровський // Народна освіта. (Випуск 3) : [науково- методичний електронний педагогічний журнал]. – Київ, 2007 [cited 12 August 2010]. Available fromnbuv.gov.ua/e-journals/narosv/index.html; INTERNET.
3. Орлова О. Становление и развитие системы повышения квалификации учителей религии в Германии (на примере федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия) : дис. ... канд. пед. наук / О. Орлова. – Курск, 2007.
4. Платошкин Н. Жаркое лето 1953 года в Германии / Н. Платошкин. – М. : ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2004. 5. Dieterich V.-J. Religionslehrplan in Deutschland (1870– 2000) / V.-J. Dieterich Gegenstand und Konstruktion des evangelischen Religionsunterrichts im religionspädagogischen Diskurs und in den amtlichen Vorgaben. – Göttingen :V und R Unipress, 2007.
6. Lämmermann G. Grundriß der Religionsdidaktik /G. Lämmermann. – Berlin. –Kohlhammer, 1991. – Bd. 1.
7. Kaufmann A. Shell Jugendstudie. Frankfurt am Main / A. Kaufmann // Fischer-Taschenbuch, 2000. – Jugend. – № 13.
8. Lachmann R. Geschichte des evangelischen Religionsunterrichts in Deutschland / R. Lachmann, B. Schröder. – Neukirchen-Vluyn. – Neukirchener, 2007.
9. «Religionszugehörigkeit. Deutschland. Bevölkerung. 1950 – 2008». Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland [electronic ressource] 2005-2010 Trier [cited 12 August 2010]. Available from fowid.de/fileadmin/datenarchiv/ Religionszugehoerigkeit_Bevoelkerung__1950-2008.pdf; INTERNET.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.