Роль земств у розвитку трудового навчання в катеринославській губернії (кінець ХІХ - початок ХХ століття)

Основний зміст статті

А. П. Ємельова

Анотація

Ємельова А. П. Роль земств у розвитку трудового навчання в катеринославській губернії (кінець ХІХ - початок ХХ століття).


У статті на основі аналізу архівних джерел та краєзнавчої літератури розглянуто діяльність земств у галузі народної освіти та розвитку трудового навчання в Катеринославській губернії.

Деталі статті

Як цитувати
Ємельова, А. (2012). Роль земств у розвитку трудового навчання в катеринославській губернії (кінець ХІХ - початок ХХ століття). Педагогіка вищої та середньої школи, 34, 371-377. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3624
Розділ
Проблеми становлення і розвитку освітньої парагдими: історико-педагогічний аспек
Біографія автора

А. П. Ємельова, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

аспірант

Посилання

1. Білецький О. П. Розвиток народної освіти у Катеринославській губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Білецький Олексій Павлович. – Луганськ, 2009. – 193 с.
2. Голуб А. «Виконуючи обов’язок по чистій совісті...» Штрихи до портрета діячів Катеринославського земства / А. Голуб, А. Лохматова // Борисфен. – 1996. – No 2 (56). – С. 16–17.
3. Кочергін І. О. Земське самоврядування Катеринославщини (персонологічний вимір) : [монографія] / І. О. Кочергін. – Дніпропетровськ : Герда, 2011. – 216 с.
4. Лохматова А. І. Катеринославське земство / А. І. Лохматова. – Запоріжжя : РА «Тандем-У», 1999. – 200 с.
5. Освіта України. Інформаційно-аналітичний огляд / [за заг. ред. В. Г. Кременя]. – К. : ЗАТ «НІЧЛАВА», 2001. – 224 с.
6. Отчет Екатеринославской губернской земской управы за 1894. – Екатеринослав, 1895.
7. Отчет о деятельности Екатеринославской губернской земской управы по народному просвещению за 1897–1902 гг. – Екатеринослав : тип. Л. М. Ротенберга, 1903. – 451 с.
8. Постановления Х-го очередного Верхнеднепровского уездного земского собрания с 17 по 25 сентября 1875 г. С приложениями. – Екатеринослав, 1876. – С. 266.
9. Протоколы Александровского уездного земского собрания очередной сессии 1880 г. С приложениями. – Екатеринослав, 1880.
10. Протоколы Александровского уездного земского собрания очередной сессии с 26 сентября по 3 октября 1870 г. – Екатеринослав, 1871.
11. Рябовол Л. Т. Розвиток земської освіти в Херсонській губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) : дис ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Рябовол Лілія Тарасівна. – Кіровоград, 2000. – 190 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.