Імплементація стандартів безпеки та професійного навчання всесвітньої митної організації: український досвід

Основний зміст статті

О. О. Павленко

Анотація

Павленко О. О. Імплементація стандартів безпеки та професійного навчання всесвітньої митної організації: український досвід.


На прикладі українського досвіду у статті висвітлено проблемні моменти впровадження міжнародних стандартів у галузі транзитних перевезень, які стосуються стандартів безпеки та спрощення світової торгівлі SAFE, а також стандартів Всесвітньої митної організації щодо підготовки й підвищення кваліфікації фахівців у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Деталі статті

Як цитувати
Павленко, О. (2012). Імплементація стандартів безпеки та професійного навчання всесвітньої митної організації: український досвід. Педагогіка вищої та середньої школи, 34, 377-386. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3626
Розділ
Проблеми становлення і розвитку освітньої парагдими: історико-педагогічний аспек
Біографія автора

О. О. Павленко, Академія митної служби України

доктор пед. наук, доцент

Посилання

1. Пашко П. В. Митна безпека (теорія, методологія та практичні рекомендації): [монографія] / П. В. Пашко. – Одеса : АТ «ПЛАСКЕ», 2009. – 628 с.
2. Пісьмаченко Л. М. Державне управління зовнішньо-економічною діяльністю в Україні: регулювання та контроль: монографія / Л. М. Пісьмаченко. – Донецьк: «Юго-Восток, ЛТД», 2008. – 366 с.
3. Chentsov V. Improvement of foreign economic activity through implementation of WCO professional standards in curriculum of the Ukrainian Academy of Customs / V. Chentsov, O. Pavlenko, E. Kozlovski //
Вісник Академії митної служби України. – № 1 (41). – Дніпропетровськ: АМСУ, 2009. – C. 38-51.
4. Hall A. Global Customs Capacity Building – the WCO Strategy / A. Hall // PICARD Conference, Shanghai, China. – 2008, Mai 14-16. – [Text file]. URL http://www.wcoomd.org/ event_picard 2008presentation.htm
5. Hodkinson P. The Challenge of Professionalism through Vocational Education and Training / P.Hodkinson, M.Issit (eds.). – Cassell, London, 1995. – Р. 146 –156.
6. Kashubsky M. INCU Questionnaire Reponses: This is What We Know/ PICARD Conference, Shanghai, China. – 2008, Mai 14-16 / M.Kashubsky. – [Text file]. URL http://www.wcoomd.org/
event_picard2008presentation.htm
7. WCO SAFE Framework of Standards. June 2007. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.wcoomd.org. – Заголовок з екрана.
8. Customs Blueprints – Pathways to modern customs/European Commission. – Luxembourg: Office for Official Publications of the European communities. – 2007. – 89 p.
9. Professional Standards. – Brussels, World Customs Organization. – 2008. – 46 р.
10. Програми сертифікації Центру розвитку професійних стандартів. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uamdbe.org.ua/eng/news/?id=140. – Заголовок з екрана.
11. Об утверждении Порядка таможенного оформления товаров, которые перемещаются через таможенную границу с использованием книжек карнетов А.Т.А.// Приказ ГТСУ от 17.12.07 № 1058. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.сustoms.gov.ua/. – Заголовок з екрана.
12. Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП), 1975 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.сustoms.gov.ua/. – Заголовок з екрана.
13. Порядок реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП // Офіційний вісник України вiд 04.01.2002 р., 51, с. 551, стаття 2325.
14. Про затвердження Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП / наказ ДМСУ від 21.11.01 № 755, [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.сustoms.gov.ua/. – Заголовок з екрана.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.