Теоретичні основи дальтон-плану

Основний зміст статті

Л. В. Пастухова

Анотація

Пастухова Л. В. Теоретичні основи дальтон-плану.


Статтю присвячено опису педагогічної моделі Дальтон-плану у вітчизняній та зарубіжній науково-педагогічній літературі. Зроблено спробу аналізу теоретичних основ Дальтон-плану.

Деталі статті

Як цитувати
Пастухова, Л. (2012). Теоретичні основи дальтон-плану. Педагогіка вищої та середньої школи, 34, 386-392. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3627
Розділ
Проблеми становлення і розвитку освітньої парагдими: історико-педагогічний аспек
Біографія автора

Л. В. Пастухова, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

викладач

Посилання

1. Есипов Б. П. Педагогика: учебник для педагогических училищ (на украинском языке) / Б. П. Есипов, Н. К. Гончаров – Х. : Радянська школа, 1947. – 410 с.
2. Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник. / С. У. Гончаренко. – [ 2-ге вид.; доп. і випр.]. – Рівне : Волинські обереги, 2011. – 552 с.
3. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В. Г. Кремінь. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
4. Кузьмінський А. І. Педагогіка : [підручник] / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко – К. : Знання-Прес, 2003. – 418 с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки).
5. Педагогические технологии : [учеб. пособ. для студ. пед. спец.] / под. общ. ред. В. С. Кукушина. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. – 333с. ; ил.- (Педагогическое образование).
6. Педагогічний словник / за редакцією дійсного члена АПН України Ярмаченка М. Д. – К. : Педагогічна думка, 2001.
7. Dewey, Evelyn. The Dalton Laboratory Plan. New York: Dutton, 1922.
8. Holt, Mara. «Dewey and the «Cult of Efficiency»: Competing Ideologies in Collaborative Pedagogies of the 1920s» Journal of Advanced Composition 14.1(1994):84-90.
9. Parkurst, Helen. Education on The Dalton Plan. New York: Dutton, 1922.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.