Ретроспективний аналіз витоків правової культури у педагогічній теорії від часів Київської Русі до другої половини ХІХ сторіччя

Основний зміст статті

С. В. Соколова

Анотація

Соколова С. В. Ретроспективний аналіз витоків правової культури у педагогічній теорії від часів Київської Русі до другої половини ХІХ сторіччя.


У статті здійснено аналіз історико-педагогічних питань правової культури у вітчизняній педагогічній думці. Визначено значення правового виховання у формуванні правової культури, правосвідомості.

Деталі статті

Як цитувати
Соколова, С. (2012). Ретроспективний аналіз витоків правової культури у педагогічній теорії від часів Київської Русі до другої половини ХІХ сторіччя. Педагогіка вищої та середньої школи, 34, 393-399. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3628
Розділ
Проблеми становлення і розвитку освітньої парагдими: історико-педагогічний аспек
Біографія автора

С. В. Соколова, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

ст. викладач

Посилання

1. Кейзеров Н. М. Политика и правовая культура. Методологические проблемы / Н. М. Кейзеров. – М., 1983. – С. 88.
2. Українські витоки правового виховання /А. В. Стаников // Педагогічний альманах. – 2010. – № 6. – С. 48–51.
3. Енциклопедія освіти. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
4. Правове виховання в часи Київської Русі. [Електроний ресурс] / Г. П. Клімова. – Режим доступу: www. nbuv. gov. ua /portal/ soc_gum/ pz2009_103/103_40.pdf
5. Рацул О. Виховання громадянськості у студентів: історія та теорія: методичні рекомендації до вивчення спецкурсу / О. Рацул. – Кіровоград: ТОВ «Імекс ЛТД», 2005. – 72 с.
6. Історія української школи і педагогіки: хрестоматія / уклад.: О. О. Любар; за ред. В. Г. Кременя. – К. : Знання, 2005. – 767 с.
7. Твердохліб Л. В. Формування правової культури старшокласників у навчальних закладах нового типу / Л. В. Твердохліб. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2003. – 263 с.
8. Любар О. Розвиток українського шкільництва і педагогічної думки в кайданах неволі / О. Любар, Р. Осипець // Рідна школа. – 2003. – No1. – С. 68.
9. Антология педагогической мысли Украинской ССР/ [антология / сост., Н. П. Калиниченко]. – М .: Педагогика, 1988. – С. 79–83.
10. Чернов Ю. Братські школи України ХVI-XVII ст. як унікальне явище народної творчості в системній організації педагогічного процесу / Ю. Чернов // Шлях освіти. – 2001. – No1. – С. 40–44.
11. Стаканков А. В. Теорія і практика правового виховання в історії вітчизняної педагогічної думки другої половини 19 – початку 20 століття: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Стаканков Андрій Вікторович. – Х., 2003. – 207 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.