Соціально-педагогічна проблема здорового способу життя та розвитокособистісної компетенції щодо професійної діяльності

Основний зміст статті

Т. В. Андріанов

Анотація

Андріанов Т. В. Соціально-педагогічна проблема здорового способу життя та розвитокособистісної компетенції щодо професійної діяльності.


У статті розглянуто соціально-педагогічні проблеми здорового способу життя та розвитку особистісної компетенції щодо професійної діяльності. Подано компоненти особистісної компетентності з питань здорового способу життя, що ґрунтуються на знаннях, досвіді, цінностях, набутих завдяки фізичній культурі і спорту.

Деталі статті

Як цитувати
Андріанов, Т. (2012). Соціально-педагогічна проблема здорового способу життя та розвитокособистісної компетенції щодо професійної діяльності. Освітній вимір, 34, 410-415. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3631
Розділ
Інтеграція психолого-педагогічних чинників в організації навчально-виховного про
Біографія автора

Т. В. Андріанов, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

викладач

Посилання

1. Апанасенко Г. Л. Избранные статьи о здоровье / Г. Л. Апанесенко. – К., 2005. – 48 с.
2. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» та інших законодавчих актів України» // Урядовий кур’єр № 2 від 06.01.2010 р.
3. Дрогайцев О. І. Формування інформаційної компетентності студентів вищих навчальних закладів у процесі навчання гуманітарних дисциплін / О. І. Дрогайцев // Педагогіка вищої та середньої школи: [зб. наук. праць]. –Кривий Ріг : КДПУ, 2009. – Вип. 24. – С. 48–53.
4. Сластенин В. А. Профессиональная педагогіки: акмеологический аспект / В. А. Сластенин // Педагогическое образование и наука. – 2002. – № 4. – С. 4–9.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.