Математична понятійна компетентність: теоретико-методологічні основи дослідження, структура та рівні

Основний зміст статті

В. В. Корольський

Анотація

Корольський В. В., Капіносов А. М. Математична понятійна компетентність: теоретико-методологічні основи дослідження, структура та рівні.


У статті подано теоретико-методологічні основи дослідження понятійної компетентності як виду математичної компетентності, охарактеризовано етапи її формування, розкрито структуру і рівні.

Деталі статті

Як цитувати
Корольський, В. (2012). Математична понятійна компетентність: теоретико-методологічні основи дослідження, структура та рівні. Педагогіка вищої та середньої школи, 34, 436-447. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3636
Розділ
Інтеграція психолого-педагогічних чинників в організації навчально-виховного про
Біографія автора

В. В. Корольський, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

кандидат техн. наук, професор

Посилання

1. Бібик Н. М. Компетентність і компетенції в результатах початкової освіти / Н. М. Бібик // Початкова школа. – 2010. – No 9. – С. 1–4.
2. Захарійченко Ю. О. Проект концептуального проведення в Україні зовнішнього незалежного оцінювання / Ю. О. Захарійченко, О. В. Школьний // Вісник ТІМО. – 2009. – № 9. – С. 5–29.
3. Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения: Том 2 / Я. А. Коменский. – М. : Педагогика, 1982. – С. 174–191.
4. Ляшенко О. І. Тест загальної навчальної компетентності як складова зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнтів / О. І. Ляшенко, С. А. Раков, М. Зелман // Вісник ТІМО. – 2009. – № 6. – С. 4–10.
5. Савченко О. Я. Компетентнісний підхід як чинник модернізації початкової освіти / О. Я. Савченко // Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України. Педагогіка. – 2011. – № 4. – С. 13–16.
6. Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования / А. В. Хуторской // Народное образование. – 2003. – № 3. – С. 58–64.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.