Організація роботи з лінгво- та літературознавчодидактичною термінологією як засіб формування дидактичної компетентності майбутніх учителів філологічних спеціальностей

Основний зміст статті

Т. М. Мішеніна

Анотація

Мішеніна Т. М. Організація роботи з лінгво- та літературознавчодидактичною термінологією як засіб формування дидактичної компетентності майбутніх учителів філологічних спеціальностей.


У статті розглянуто психологічні характеристики та особливості навчального діалогу, які розкривають специфіку його організації в навчальній діяльності, показують його можливості в становленні особистісної сфери студентів, у тому зокрема в розвитку їхньої професійно зорієнтованої мовленнєвої компетентності у процесі вивчення іноземних мов.


 

Деталі статті

Як цитувати
Мішеніна, Т. (2012). Організація роботи з лінгво- та літературознавчодидактичною термінологією як засіб формування дидактичної компетентності майбутніх учителів філологічних спеціальностей. Педагогіка вищої та середньої школи, 34, 453-463. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3638
Розділ
Інтеграція психолого-педагогічних чинників в організації навчально-виховного про
Біографія автора

Т. М. Мішеніна, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

кандидат філол. наук, доцент

 

Посилання

1. Гончаренко С.Український педагогічний словник / Семен Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 374 с.
2. Зарицький С. Актуальні проблеми українського термінознавства : [підручник] / С. Зарицький. – К. : ІВЦ «Політехніка»; ТОВ «Фірма періодика», 2004. – 128 с.
3. Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. – М. : Сов. Энциклопедия, 1990. – 685 с.
4. Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та інші. – К. : ВЦ «Академія», 1997. – 752 с.
5. Лотте Д. Как работать над терминологией: Основы и методы / Д. Лотте. – М. : Просвещение, 1968. – 76 с.
6. Львов М. Словарь-справочник по методике русского язика / М. Львов. – М. : Просвещение, 1988. – 240 с.
7. Словник-довідник з української лінгводидактики : [навч. посіб.] / кол. авторів за ред. М. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2003. – 149 с.
8. Українська література 5-12 класи : програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ ; Ірпінь, 20 – 200 с.
9. Українська мова 5-12 класи : програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ ; Ірпінь, 20 – 176 с.
10. Шанский Н. М. О некоторых актуальных вопросах методики русского языка как науки / Н. М. Шанский // Проблемы совершенствования содержания и методов обучения русскому языку в 4-8 классах.
– М., 1969. – С. 3 – 12.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.