Дидактичні чинники формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів економіки: теоретико-практичний аспект проблеми

Основний зміст статті

С. М. Хоцкіна

Анотація

Хоцкіна С. М. Дидактичні чинники формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів економіки: теоретико-практичний аспект проблеми.


У статті на основі аналізу, узагальнення, порівняння наукової інформації скореговано понятійну базу в аспекті окреслення дидактичних підходів і дидактичних принципів, обґрунтовано специфіку обраних методів навчання щодо формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів економіки у процесі вивчення педагогічних дисциплін.

Деталі статті

Як цитувати
Хоцкіна, С. (2012). Дидактичні чинники формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів економіки: теоретико-практичний аспект проблеми. Педагогіка вищої та середньої школи, 34, 463-473. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3639
Розділ
Інтеграція психолого-педагогічних чинників в організації навчально-виховного про
Біографія автора

С. М. Хоцкіна, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

аспірант

Посилання

1. Бакум З. П. Теоретико-методичні засади навчання фонетики української мови в гімназії : монографія / З. П. Бакум. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2008. – 338 с.
2. Гончаренко C. Методологічні особливості наукових поглядів на педагогічний процес / Гончаренко С., Кушнір В., Кушнір Г. // Шлях освіти. – 2008. – №4. – С. 2–10.
3. Грущенко Л. М. Формування професійно-орієнтованого ставлення до дисциплін психолого-педагогічного циклу у студентів економічного університету : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Людмила Миколаївна Грущенко. – К. : Академія педагогічних наук України, 2007. – 240 с.
4. Демидчик Г. С. Психолого-педагогічний аспект комунікативно-мовленнєвих умінь / Г. С. Демидчик // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Вип. 8. – Глухів : ГДПУ, 2006. – 278 с.
5. Іванченко Є. А. Формування професійної мобільності майбутніх економістів у процесі навчання у вищих навчальних закладах : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Євгенія Анатоліївна Іванченко. – Одеса :
Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського, 2005. – 262 с.
6. Лекції з педагогіки вищої школи : навч. посіб. / за ред. В. І. Лозової. – Харків : «ОВС», 2006. – 496 с.
7. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М. М. Фіцула. – К. : Академвидав, 2006. – 352 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.