Особистістно зорієнтоване навчання як один із шляхів формування предметних компетентностей майбутніх учителів філологічних спеціальностей

Основний зміст статті

Г. Б. Штельмах

Анотація

Штельмах Г. Б. Особистістно зорієнтоване навчання як один із шляхів формування предметних компетентностей майбутніх учителів філологічних спеціальностей.


У статті розглянуто переваги особистісно зорієнтованого навчання під час процесу професійної підготовки майбутніх учителів-філологів, досліджуються функції педагогічного спілкування.

Деталі статті

Як цитувати
Штельмах, Г. (2012). Особистістно зорієнтоване навчання як один із шляхів формування предметних компетентностей майбутніх учителів філологічних спеціальностей. Педагогіка вищої та середньої школи, 34, 473-479. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3641
Розділ
Інтеграція психолого-педагогічних чинників в організації навчально-виховного про
Біографія автора

Г. Б. Штельмах, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

кандидат пед. наук, доцент

Посилання

1. Державна національна програма «Освіта» (Україна – ХХІ століття). – К. : Райдуга, 1994. – 61 с.
2. Холодная М. А. Интеллектуальное воспитание личности / М. А. Холодная, Э. Г. Гельфман // Педагогика. – 1998. – № 1. – С. 21–24.
3. Якиманская И. С. Разработка технологиии личностно ориентированного обучения / И. С. Якиманская // Вопросы психологии. – 1995. – № 2. – С. 17–20.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.