Упровадження компетентнісного підходу в систему вищої економічної освіти

Основний зміст статті

О. І. Яковенко

Анотація

Яковенко О. І. Упровадження компетентнісного підходу в систему вищої економічної освіти.


У статті розглянуто проблему впровадження компетентісного підходу у системі вищої освіти України, зазначається його методологічна недосконалість та пропонується початковий алгоритм удосконалення впровадження такого підходу.

Деталі статті

Як цитувати
Яковенко, О. (2012). Упровадження компетентнісного підходу в систему вищої економічної освіти. Педагогіка вищої та середньої школи, 34, 479-487. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3642
Розділ
Інтеграція психолого-педагогічних чинників в організації навчально-виховного про
Біографія автора

О. І. Яковенко, Ізмаїльський інститут водного транспорту

аспірант

Посилання

1. Указ Президента України від 04.06.05р. № 1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» // Збірник нормативно-правових документів з вищої освіти. – К., 2007. – 87 с.
2. Освітньо-кваліфікаційна характеристика фахівця за напрямом підготовки 6.050100 – Економіка підприємства, галузі знань 0305 – Економіка і підприємництво Ізмаїльського інституту водного транспорту.
3. Болотов В. А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе / В. А. Болотов, В. В. Сериков // Педагогика. – 2003. – № 10. – С. 3 –7.
4. Вієвська М. Г. Компетентнісний підхід – як засіб розвитку сучасної економічної освіти / М. Г. Вієвська // Педагогіка вищої та середньої школи:[ зб. наук. праць; гол. ред. проф. В. К. Буряк]. – Кривий Ріг : КДПУ, 2007. – С. 219 – 228.
5. Євтух М. Б. Індивідуальний підхід у формуванні професійної компетентності майбутніх економістів: [монографія] / М. Б. Євтух, Л. М. Дибкова. – Х. : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2007. – 144 с.
6. Зязюн І. А. Філософія поступу і прогнозу освітньої системи // Педагогічна майстерність: проблеми, пошуки, перспективи: [монографія] / І. А. Зязюн. – К. : ГДПУ, 2005. – С. 10–18.
7. Лайл М. Спенсер. Компетенции на работе / Лайл М. Спенсер мл., Сайн М. Спенсер; [пер. с англ.]. –М. : HIPPO, 2005. – 384 с.
8. Овчарук О. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти / О. Овчарук // Стратегія реформування освіти в Україні / МОН України. — К. : КІС, 2003. – 296 с.
9. Пометун О. Запровадження компетентнісного підходу – перспективний напрям розвитку сучасної освіти / Олена Пометун. – Режим доступу : http: visnyk.iatp.org.ua.
10. Уиддет С. Руководство по компетенциям / С. Уиддет, С. Холлифорд; [ пер. с англ.]. – М. : HIPPO, 2003. – 228 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.