Використання засобів електронного навчання в самоосвіті державних службовців, залучених до глобальної торговельної діяльності

Основний зміст статті

Ольга Трякіна
Олена Павленко
Наталія Волкова
Дар'я Кассім

Анотація

Трякіна О.О., Павленко О.О., Волкова Н.П., Касім Д.О. Використання засобів електронного навчання в самоосвіті державних службовців, залучених до глобальної торговельної діяльності.


Стаття стосується питання впровадження засобів електронного навчання, включаючи електронну платформу Спільноти митного навчання та знань, розроблено Всесвітньою митною організацією, та кейси з Керівництва зі сприяння торгівлі, зібрані Економічною комісією Організації Об'єднаних Націй для Європи, до самоосвіти процес нинішніх державних службовців (у рамках професійної підготовки) та майбутніх державних службовців (в рамках магістерських програм), пов'язаних з міжнародними торговельними операціями. Автори дають зміст та характеристика особливості існуючих електронних засобів навчання, пов'язані з підготовкою професіоналів у галузі митної служби та торгівлі, а також певних завдань, розроблених авторами. Ефективність вищезазначених електронних засобів навчання експериментально доведена у роботі, яка показала, що ці засоби сприяють зростанню професійної компетентності державних службовців та дають чудову можливість залучити їх до навчання протягом усього життя для здобуття різні професійні знання та вміння.


 

Деталі статті

Як цитувати
Трякіна, О., Павленко, О., Волкова, Н., & Кассім, Д. (2018). Використання засобів електронного навчання в самоосвіті державних службовців, залучених до глобальної торговельної діяльності. Педагогіка вищої та середньої школи, 51, 224-234. https://doi.org/10.31812/pedag.v51i0.3669
Розділ
Статті

Посилання

1. European Comission: Explaining the European Qualifications Framework for Lifelong Learning. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg (2008).
2. European Commission: EU Customs Competency Framework. https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-training/eu-customs-competency-framework_en (2016). Accessed 25 Dec 2017.
3. Graaf, M.: Communication, integral to the achievements of the European Union Customs Union. WCO News. 73, 24–25 (2014).
4. Pavlenko, O. O., Triakina, O. O., Timchenko-Mikhailidi, N. S., Pugach, V. B.: Evaluation of the communicative competence level of masters in the field of foreign economic activity and methods of its development.
Bulletin of Alfred Nobel University, Series “Pedagogy and Psychology”. 2 (14), 197–203 (2017).
5. Pavlenko, O. O.: Formuvannia komunikatyvnoi kompetentsii fakhivtsiv mytnoi sluzhby v systemi neperervnoi profesiinoi osvity (Forming Communicative Competency of Customs Officers under the System
of Lifelong Professional Education). Dissertation, Taras Shevchenko National University of Kyiv (2010).
6. Poro, A.: European Customs training community benefits from new knowledge sharing tool. WCO News. 64, 32–33 (2011).
7. Semerikov, S. O., Striuk, M. I., Moiseienko, N. V.: Mobilne navchannia: istoryko-tekhnolohichnyi vymir (Mobile learning: historical and technological dimension). In: Konoval, O. A. (ed.) Teoriia i praktyka
orhanizatsii samostiinoi roboty studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv (Theory and practice of organization of independent work of students of higher educational institutions), pp. 188–242. Knyzhkove
vydavnytstvo Kyreievskoho, Kryvyi Rih (2012).
8. Striuk, M. I., Semerikov, S. O., Striuk, A. M.: Mobilnist: systemnyi pidkhid (Mobility: a systems approach). Information Technologies and Learning Tools. 49 (5), 37–70 (2015).
9. Triakina, O. A.: Implementation of the on-line modules of the World Customs Organization into professional training of Ukrainian Customs personnel. Europaische Fachhochschule, 6, 31–33 (2014).
10. Triakina, O. O., Movchan, D. O.: Foreign language for professional purposes (English): manual for students’ self-study. AMSU, Dnipropetrovsk (2014).
11. Triakina, O. O.: Pidhotovka mahistriv u haluzi mytnoyi spravy na zasadakh mizhnarodnykh profesiynykh standartiv mytnykiv (Training of masters in the field of Customs affairs in accordance with the international Professional Standards of Customs officers). Dissertation, Classical private university (2015). Trade Facilitation Implementation
12. UNECE: Trade Facilitation Implementation Guide. http://tfig.unece.org (2012). Accessed 25 Dec 2017.
13. Volkova, N. P., Tarnopolskyi, O. B.: Modeliuvannia profesiinoi diialnosti u vykladanni navchalnykh dystsyplin u vyshakh (Modeling of professional activity in teaching of academic disciplines in higher education). Alfred Nobel University, Dnipropetrovs’k (2013).
14. World Customs Organization. http://www.wcoomd.org (2018). Accessed 27 Jan 2018.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.