Визначення структури екологічної компетентності майбутніх гірничих інженерів: ІКТ-підхід

Основний зміст статті

Володимир Моркун
Сергій Семеріков
Наталія Моркун
Світлана Грищенко
Арнольд Ків

Анотація

Моркун В.С., Семеріков С.О., Моркун Н.В., Грищенко С.М., Ків А.Е. Визначення структури екологічної компетентності майбутніх гірничих інженерів: ІКТ-підхід.


Завдання полягає в розумному підборі засобів ІКТ для формування екологічної компетентності. Актуальним завданням є конструктивний та дослідницький підхід до підготовки майбутніх інженерів до виконання професійних обов'язків, щоб зробити їх здатними самостійно розробляти інженерні проекти та грамотно здійснювати контроль. Предмет дослідження: теоретичне обґрунтування системи компетентностей майбутніх гірничих інженерів. Методи: джерельний аналіз проблеми формування екологічної компетентності. Результати: визначення структури екологічної компетентності майбутніх гірничих інженерів. Висновок: актуальність матеріалу, який висвітлюється у статті, зумовлена необхідністю забезпечення ефективності навчального процесу при підготовці майбутніх гірничих інженерів.

Деталі статті

Як цитувати
Моркун, В., Семеріков, С., Моркун, Н., Грищенко, С., & Ків, А. (2018). Визначення структури екологічної компетентності майбутніх гірничих інженерів: ІКТ-підхід. Педагогіка вищої та середньої школи, 51, 255-262. https://doi.org/10.31812/pedag.v51i0.3673
Розділ
Статті

Посилання

1. Barlow, Z., Stone, M.K.: Living Systems and Leadership: Cultivating Conditions for Institutional Change. Journal of Sustainability Education. 2(March). http://www.jsedimensions.org/wordpress/wpcontent/uploads/2011/03/BarlowStone2011.pdf (2011). Accessed 1 Feb 2018.
2. Bofinger, C.: Comparison of the Australian and South African Mining Engineering Courses to the Competency Requirements for Mine Managers.http://www.qldminingsafety.org.au/_dbase_upl/06_01.pdf (2007). Accessed 1 Feb 2018.
3. Bonham-Carter, G.F.: Geographic Information Systems for Geoscientists: Modelling with GIS. Pergamon, Oxford (1994).
4. Harvey, B.E.: New Competencies in Mining — Rio Tinto’s Experience. In: Council of Mining and Metallurgical Congress. Qld, Cairns, 27–28 May 2002.
5. Hasna, A.M.: Dimensions of sustainability. Journal of Engineering for Sustainable Development: Energy, Environment, and Health. 1(2), 47–57 (2007). doi:10.3992/2166-2517-1.2.47
6. Hirnychyi zakon Ukrainy (Mining law of Ukraine). Law 1127–XIV, 6 Oct. 1999. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1127-14 (1999). Accessed 1 Feb 2018.
7. Hryshchenko, S., Morkun V.: Using gis-technology in role-play as an effective means of ecological competence formation among the future engineers. Metallurgical and Mining Industry. 4, 139–142. http://www.metaljournal.com.ua/assets/MMI_2014_6/MMI_2015_ 4/020-Grischenko-Morkun.pdf (2015). Accessed 1 Feb 2018
8. Hryshchenko, S.: Modern approaches in the study of engineering students. Metallurgical and Mining Industry. 12, 144–146. http://www. metaljournal.com.ua/assets/Journal/englishedition/MMI_2015_12/022 Hryshchenko.pdf (2015). Accessed 1 Feb 2018.
9. Hryshchenko, S.M., Morkun, V.S., Semerikov, S.O.: Vykorystannia heoinformatsiinykh tekhnolohii pry pidhotovtsi hirnychoho inzhenera (The use of GIS in the mining engineer training). Publishing center of SIHE “KNU”, Kryvyi Rih (2015).
10. Morkun, V., Semerikov S., Hryshchenko, S.: Environmental competency of future mining engineers. Metallurgical and Mining Industry. 4, 4– 7. http://www.metaljournal.com.ua/assets/Journal/1.2014.pdf (2014). Accessed 1 Feb 2018.
11. Morkun, V., Semerikov, S., Hryshchenko, S., Slovak, K.: Environmental Geo-information Technologies as a Tool of Pre-service Mining Engineer’s Training for Sustainable Development of Mining Industry. In: Ermolayev, V., Bassiliades, N., Fill, H.-G., Yakovyna, V., Mayr, H.C., Kharchenko, V., Peschanenko, V., Shyshkina, M., Nikitchenko, M., Spivakovsky, A. (eds.) ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer 2017, 13th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (ICTERI, 2017), Kyiv, Ukraine, 15–18 May 2017. CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), vol.1844, pp.303–310 (2017).
12. Morkun, V., Semerikov, S., Hryshchenko, S., Zelinska, S., Zelinskyi, S.: Environmental Competence of the Future Mining Engineer in the Process of the Training. The Social Sciences. 12(11), 2034–2039 (2017). doi:10.3923/sscience.2017.2034.2039
13. Morkun, V.S., Semerikov, S.O., Hryshchenko, S.M.: Content and teaching technology of course “Ecological Geoinformatics” in training of future mining engineers. Information Technologies and Learning Tools. 57(1), 115– 125. http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download /1549/1139 (2017). Accessed 1 Feb 2018.
14. Morkun, V.S., Semerikov, S.O., Hryshchenko, S.M., Slovak, K.I.: System of competencies for mining engineers. Computer science, information technology, automation. 5, 23–31. http://csita.com.ua/wpcontent/uploads/2017/03/Morkun-V.S.-Semer%D1%96kov-S.-O.pdf (2016). Accessed 1 Feb 2018.
15. Morkun, V.S., Semerikov, S.O., Hryshchenko, S.M.: Use of the system Moodle in the formation of ecological competence of future engineers with the use of geoinformation technologies. Computerscience, information technology, automation. 4, 30–32. http://csita.com.ua/wpcontent/uploads/doc/CSITA%20%E2%84%964.pdf (2016). Accessed 1 Feb 2018.
16. The Definition and Selection of Key Competencies: Executive Summary. http://www.oecd.org/pisa/35070367.pdf (2005). Accessed 1 Feb 2018.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.