Інформаційно-технологічний кейс як показник рівня інформаційної компетентності перекладача

Основний зміст статті

Світлана Амеліна
Ротислав Тарасенко
Альберт Азарян

Анотація

У статті розглянуто інноваційний підхід до організації інформаційного навчання перекладачів. Запропонований підхід забезпечить не тільки формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів, а й формування індивідуального інформаційно-технологічного кейсу перекладача. Визначаються компоненти індивідуального інформаційно-технологічного кейсу. Вони можуть включати бази даних електронної термінології, бази даних пам'яті перекладу для використання в системах автоматизованого перекладу, бази даних електронних посилань на мережу термінологічних ресурсів, бази електронних посилань на збірник паралельних текстів. Запропоновано використання інформаційно-технологічного кейсу перекладача як одного з діагностичних інструментів для оцінки рівня інформаційної компетентності перекладача. Було встановлено, що створення інформаційно-технологічного кейсу є ефективною для розвитку інформаційної грамотності та вдосконалення навичок інформаційних технологій.


 

 

Деталі статті

Як цитувати
Амеліна, С., Тарасенко, Р., & Азарян, А. (2019). Інформаційно-технологічний кейс як показник рівня інформаційної компетентності перекладача. Педагогіка вищої та середньої школи, 52, 118-134. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3780
Розділ
Статті

Посилання

1. Amelina, S. M., Tarasenko R. O.: Studying technologies for creating electronic terminological bases in the process of professional training of translators. Information Technologies and Learning Tools 60 (4), 105–115 (2017). doi: 10.33407/itlt.v60i4.1738
2. Amelina, S. M., Tarasenko, R. O.: The essence of the stages of forming the information competence of the translator. Information Technologies and Learning Tools 67 (5), 44–55 (2018). doi: 10.33407/itlt.v67i5.2276
3. ASTM F2575–14, Standard Guide for Quality Assurance in Translation. ASTM International, West Conshohocken. https://www.astm.org/Standards/F2575.htm (2014). Accessed 21 Mar 2018.
4. Bondarenko, О.: Computer-aided tools (CAT) literacy at Ukrainian universities: practices of implementation. Naukovi zapysky KDPU. Seriia: Filolohichni nauky (Movoznavstvo) 146, 648–650 (2016).
5. Bruce, C. S.: The seven faces of information literacy. AUSLIB Press, Adelaide (1997).
6. European Master’s in Translation. Competence Framework 2017. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/emt_competence_fwk_2017_en_web.pdf (2017). Accessed 21 Mar 2018.
7. ISO 17100:2015. Translation Services — Requirements for translation services. https://www.iso.org/standard/59149.html (2015). Accessed 21 Mar 2018.
8. Nord, C.: Loyalty and Fidelity in Specialized Translation. Confluˆencias — Revista de Tradu ̧c ̃ao Cient ́ıfica e T ́ecnica 4, 29–41 (2006).
9. Olkhovska, A. S. Eksperymentalna perevirka efektyvnosti navchannia maibutnikh perekladachiv pysmovoho perekladu iz zastosuvanniam informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii (Experimental Testing of the Efficiency of Teaching Students Majoring in Translation to Translate Using Information and Communication Technologies). Visnyk Kyivskoho natsionalnoho linhvistychnoho universytetu, Seriia: Pedahohika ta psykholohiia 27, 98–107 (2017).
10. PACTE, Beeby, A., Fern ́andez Rodr ́ıguez, M., Fox, O., Hurtado Albir, A., Kozlova, I., Kuznik, A., Neunzig, W., Rodr ́ıguez-In ́es, P., Romero Ramos, L.: Une recherche empirique exp ́erimentale sur la comp ́etence de traduction". In: Gouadec, D. (ed.) Quelle qualification pour les traducteurs?, pp. 95–116. La Maison du Dictionnaire, Paris (2007).
11. Scheller-Boltz, D.: Kompetenzanforderungen an Ubersetzer und ̈ Dolmetscher. In: Das Wort. Germanistisches Jahrbuch Russland, pp. 213–233. DAAD, Bonn (2010).
12. Tarasenko, R. O.: Formuvannia informatsiinoi kompetentnosti maibutnikh perekladachiv dlia ahrarnoi haluzi: teoriia i praktyka (Formation of informational competence of the future translators for the agrarian sector: theory and practice). Komprint, Kyiv (2015).

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.