Практичне використання хмарних сервісів для організації професійних тренувань майбутніх фахівців

Основний зміст статті

Марина Воликова
Тетяна Армаш
Юлія Єчкало
Володимир Засельский

Анотація

Стаття присвячена особливостям практичного використання хмарних сервісів для організації якісної професійної підготовки майбутніх фахівців. Встановлено, що для реалізації державної політики існує суттєва потреба у використанні різних ІКТ, зокрема хмарних сервісів, які є не лише економічно прийнятними у новому освітньому середовищі, а й потужними інструментами отримання нових знань, умінь та навичок.


Обґрунтовано переваги та недоліки використання хмарних сервісів у навчальному процесі вищої освіти; на прикладах обговорюються методи використання хмарних сервісів у процесі вивчення фундаментальних дисциплін. Об’єктом дослідження є професійна підготовка студентів у закладах вищої освіти. Предметом дослідження є процес організація професійної підготовки майбутніх фахівців із використанням хмарних сервісів.


Для досягнення поставлених цілей був використаний набір загальнонаукових (аналіз, синтез, порівняння) та специфічних наукових (бібліографічний, проблемний). Спостереження та маніпуляція розмовами дозволили виділити переваги та недоліки використання хмарних сервісів та зробити висновки з досліджуваної проблеми.


Досліджено зарубіжний досвід використання хмарних сервісів та визначено особливості застосування традиційних та дистанційних технологій навчання за кордоном.


У ньому описано використання блогу як медіа-освітньої технології під час появи педагогічної практики. Розглянуто методи використання гучних послуг на прикладі створення дистанційного курсу "Лінійна алгебра та аналітична геометрія".


Визначено перспективи дослідження, які полягають у ознайомленні з хмарними технологіями майбутніх фахівців гуманітарного профілю другої вищої освіти. Встановлено, що практичне застосування хмарних технологій у навчальному процесі сприятиме більш якісному та прогресивному навчанню; формування тісної взаємодії викладача і учня; розвиток професійних навичок та вмінь самостійної роботи.

Деталі статті

Як цитувати
Воликова, М., Армаш, Т., Єчкало, Ю., & Засельский, В. (2019). Практичне використання хмарних сервісів для організації професійних тренувань майбутніх фахівців. Педагогіка вищої та середньої школи, 52, 235-252. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3805
Розділ
Статті

Посилання

1. Aleksanian, G. A.: Formirovanie samostoiatelnoi deiatelnosti studentov SPO v obuchenii matematike s ispolzovaniem oblachnykh tekhnologii (Formation of independent activities of students of secondary
vocational education in teaching mathematics using cloud technologies). Dissertation, Armavir State Pedagogical University (2014).
2. Bowen, W. G., Chingos, M. M., Lack, K. A., Nygren, T. I.: Online Learning in Higher Education: Randomized trial compares hybrid learning to traditional course. Education Next 13 (2), 59–64. https: //www.educationnext.org/files/ednext_XIII_2_bowen_chingos.pdf (2013). Accessed 25 Oct 2018.
3. Dickey, M. D.: Three-dimensional virtual worlds and distance learning: two case studies of Active Worlds as a medium for distance education. British of Educational Technology 36 (3), 439–451 (2009). doi: 10.1111/j.1467-8535.2005.00477.x
4. Dong, T., Ma, Y., Liu, L.: The Application of Cloud Computing in Universities’ Education Information Resources Management. In: Zhu, R., Ma, Y. (eds.) International Conference on Information Engineering and Applications (IEA 2011). Lecture Notes in Electrical Engineering, vol. 154, pp. 938–945. Springer, London (2012). doi: 10.1007/978-1-4471-2386-6_122
5. Echkalo, Yu. V.: Bazovi servisy Google u navchanni fizyky studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv (The basic Google services in physics learning in higher education). Naukovi zapysky, Seriia: Problemy metodyky fizyko-matematychnoi i tekhnolohichnoi osvity 5 (2), 95–98 (2014).
6. Freedman, G. Cloud Technology Can Lift the Fog over Higher Education. The Chronicle of Higher Education. https://www.chronicle.com/article/Cloud-Technology-Can-Lift-the/131673 (2012). Accessed 17 Aug 2019.
7. Guti ́errez-Carre ́on, G., Daradoumis, T., Jorba, J.: Integrating Learning Services in the Cloud: An Approach that Benefits Both Systems and Learning. Journal of Educational Technology & Society, 18 (1), 145–157
(2015).
8. Karim, F., Goodwin, R.: Using Cloud Computing in E-Learning Systems. International Journal of Advanced Research in Computer Science and Technology 1 (1), 65–69. https://www.ijarcst.com/doc/vol1-issue1/faten.pdf (2013). Accessed 17 Aug 2019.
9. Kiv, A. E., Semerikov, S. O., Soloviev, V. N., Striuk, A. M.: First student workshop on computer science & software engineering. In: Kiv, A. E., Semerikov, S. O., Soloviev, V. N., Striuk, A. M. (eds.) Proceedings of the 1st Student Workshop on Computer Science & Software Engineering (CS&SE@SW 2018), Kryvyi Rih, Ukraine, November 30, 2018. CEUR Workshop Proceedings 2292, 1–10. http://ceur-ws.org/Vol-2292/paper00.pdf (2018). Accessed 31 Dec 2018.
10. Kukharenko, V., Oleinik, T.: Open Distance Learning For Teachers. In: Ermolayev, V., Mallet, F., Yakovyna, V., Kharchenko, V., Kobets, V., Korni lowicz, A., Kravtsov, H., Nikitchenko, M., Semerikov, S., Spivakovsky, A. (eds.) Proceedings of the 15th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (ICTERI, 2019), Kherson, Ukraine, June 12–15 2019, vol. II: Workshops. CEUR Workshop Proceedings 2393, 156–169. http://ceur-ws.org/Vol-2393/paper_295.pdf (2019). Accessed 30 Jun 2019.
11. Liniina alhebra ta analitychna heometriia (chastyna 1) (Linear algebra and analytic geometry (part 1)). http://moodle.kdpu.edu.ua /course/view.php?id=59 (2019). Accessed 17 Aug 2019.
12. Markova, O., Semerikov, S., Popel, M.: CoCalc as a Learning Tool for Neural Network Simulation in the Special Course “Foundations of Mathematic Informatics”. In: Ermolayev, V., Su ́arez-Figueroa, M. C., Yakovyna, V., Kharchenko, V., Kobets, V., Kravtsov, H., Peschanenko, V., Prytula, Ya., Nikitchenko, M., Spivakovsky A. (eds.) Proceedings of the 14th International Conference on ICT in Education, Research and
Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (ICTERI, 2018), Kyiv, Ukraine, 14–17 May 2018, vol. II: Workshops. CEUR Workshop Proceedings 2104, 338–403. http://ceur-ws.org/Vol-2104/paper_204.pdf (2018). Accessed 30 Nov 2018.
13. Markova, O. M., Semerikov, S. O., Striuk, A. M., Shalatska, H. M., Nechypurenko, P. P., Tron, V. V.: Implementation of cloud service models in training of future information technology specialists. In: Kiv, A. E., Soloviev, V. N. (eds.) Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018), Kryvyi Rih, Ukraine, December 21, 2018. CEUR Workshop Proceedings 2433, 499–515. http://ceur-ws.org/Vol-2433/paper34.pdf (2019). Accessed 10 Sep 2019.
14. Markova, O. M., Semerikov, S. O., Striuk, A. M.: The cloud technologies of learning: origin. Information Technologies and Learning Tools 46 (2), 29–44 (2015). doi: 10.33407/itlt.v46i2.1234
15. Mendenhall, R.W.: How Technology Can Improve Online Learning — and Learning in General. Chronicle of Higher Education. https://www.chronicle.com/article/How-Technology-Can-Improve/129616 (2011). Accessed 25 Oct 2018.
16. Modlo, Ye. O., Semerikov, S. O., Nechypurenko, P. P., Bondarevskyi, S. L., Bondarevska, O. M., Tolmachev, S. T.: The use of mobile Internet devices in the formation of ICT component of bachelors in electromechanics competency in modeling of technical objects. In: Kiv, A. E., Soloviev, V. N. (eds.) Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018), Kryvyi Rih, Ukraine, December 21, 2018. CEUR Workshop Proceedings 2433, 413–428. http://ceur-ws.org/Vol-2433/paper28.pdf (2019). Accessed 10 Sep 2019.
17. Popel, M. V., Shyshkina, M. P.: The areas of educational studies of the cloud-based learning systems. In: Kiv, A. E., Soloviev, V. N. (eds.) Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education
(CTE 2018), Kryvyi Rih, Ukraine, December 21, 2018. CEUR Workshop Proceedings 2433, 159–172. http://ceur-ws.org/Vol-2433/paper09.pdf (2019). Accessed 10 Sep 2019.
18. Prykhodko, A. M., Rezvan, O. O., Volkova, N. P., Tolmachev, S. T.: Use of Web 2.0 technology tool — educational blog — in the system of foreign language teaching. In: Kiv, A. E., Soloviev, V. N. (eds.) Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018), Kryvyi Rih, Ukraine, December 21, 2018. CEUR Workshop Proceedings 2433, 256–265. http://ceur-ws.org/Vol-2433/paper16.pdf (2019). Accessed 10 Sep 2019.
19. Riahi, G.: E-learning Systems Based on Cloud Computing: A Review. Procedia Computer Science 62, 352–359 (2015). doi: 10.1016/j.procs.2015.08.415
20. Salomoni, D., Campos, I., Gaido, L., de Lucas, J.M., Solagna, P., Gomes, J., Matyska, L., Fuhrman, P., Hardt, M., Donvito, G., Dutka, L., Plociennik, M., Barbera, R., Blanquer, I., Ceccanti, A., Cetinic, E., David, M., Duma, C., L ́opez-Garc ́ıa, A., Molt ́o, G., Orviz, P., Sustr, Z., Viljoen, M., Aguilar, F., Alves, L., Antonacci, M., Antonelli, L. A., Bagnasco, S., Bonvin, A. M. J. J., Bruno, R., Chen, Y., Costa, A., Davidovic, D., Ertl, B., Fargetta, M., Fiore, S., Gallozzi, S., Kurkcuoglu, Z., Lloret, L., Martins, J., Nuzzo, A., Nassisi, P., Palazzo, C., Pina, J., Sciacca, E., Spiga, D., Tangaro, M., Urbaniak, M., Vallero, S., Wegh, B., Zaccolo, V., Zambelli, F., Zok, T.: INDIGO-DataCloud: a Platform to Facilitate Seamless Access to E-Infrastructures. Journal of Grid Computing 16 (3), 381–408 (2018). doi: 10.1007/s10723-018-9453-3
21. Semerikov, S. O., Shyshkina, M. P.: Preface. In: Semerikov, S. O., Shyshkina, M. P. (eds.) Proceedings of the 5th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2017), Kryvyi Rih, Ukraine, April 28, 2017. CEUR Workshop Proceedings 2168. http://ceur-ws.org/Vol-2168/preface.pdf (2018). Accessed 21 Mar 2019.
22. Semerikov, S. O., Striuk, A. M.: Kombinovane navchannia: problemy i perspektyvy zastosuvannia v udoskonalenni navchalno-vykhovnoho protsesu y samostiinoi roboty studentiv (Blended learning: problems and prospects of improvement in the educational process and students’ independent work). In: Konoval, O. A. (ed.) Teoriia i praktyka orhanizatsii samostiinoi roboty studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv, pp. 135–163. Knyzhkove vydavnytstvo Kyrieievskoho, Kryvyi Rih (2012).
23. Semerikov, S. O., Striuk, M. I., Moiseienko, N. V.: Mobilne navchannia: istoryko-tekhnolohichnyi vymir (Mobile learning: historical and technological dimension). In: Konoval, O. A. (ed.) Teoriia i praktyka orhanizatsii samostiinoi roboty studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv, pp. 188–242. Knyzhkove vydavnytstvo Kyreievskoho, Kryvyi Rih (2012).
24. Semerikov, S. O., Teplytskyi, I. O., Yechkalo, Yu. V., Markova, O. M., Soloviev, V. N., Kiv, A. E.: Computer Simulation of Neural Networks Using Spreadsheets: Dr. Anderson, Welcome Back. In: Ermolayev, V., Mallet, F., Yakovyna, V., Kharchenko, V., Kobets, V., Korni lowicz, A., Kravtsov, H., Nikitchenko, M., Semerikov, S., Spivakovsky, A. (eds.) Proceedings of the 15th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (ICTERI, 2019), Kherson, Ukraine, June 12–15 2019, vol. II: Workshops. CEUR Workshop Proceedings 2393, 833–848. http://ceur-ws.org/Vol-2393/paper_348.pdf (2019). Accessed 30 Jun 2019.
25. Slovak, K. I., Semerikov, S. O., Tryus, Yu. V.: Mobilni matematychni seredovyshcha: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku (Mobile mathematical environments: current state and development prospects). Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova, Seriia 2 Kompiuterno-oriientovani systemy navchannia 12 (19), 102–109 (2012).
26. Syrovatskyi, O. V., Semerikov, S. O., Modlo, Ye. O., Yechkalo, Yu. V., Zelinska, S. O.: Augmented reality software design for educational purposes. In: Kiv, A. E., Semerikov, S. O., Soloviev, V. N., Striuk, A. M. (eds.) Proceedings of the 1st Student Workshop on Computer Science & Software Engineering (CS&SE@SW 2018), Kryvyi Rih, Ukraine, November 30, 2018. CEUR Workshop Proceedings 2292, 193–225. http://ceur-ws.org/Vol-2292/paper20.pdf (2018). Accessed 21 Mar 2019.
27. Tereshchuk, H. V., Kuzma, I. I., Yankovych, O. I., Falfushynska, H. I.: The formation of a successful personality of a pupil in Ukrainian primary school during media education implementation. In: Kiv, A. E., Soloviev,
V. N. (eds.) Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018), Kryvyi Rih, Ukraine, December 21, 2018. CEUR Workshop Proceedings 2433, 145–158. http://ceur-ws.org/Vol-2433/paper08.pdf (2019). Accessed 10 Sep 2019.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.