Хмарнi обчислення у факультативному курсi «Задачi оптимiзацiї» для учнiв 10–11 класiв

Основний зміст статті

І. В. Лов'янова
Д. Є. Бобилєв
О. Д. Учитель

Анотація

Стаття стосується проблеми представлення хмарних обчислень пiд час пiдготовки учнiв 10–11 класiв задля розв’язання задач оптимiзацiї у контекстi концепту STEM-освiти. Пiсля аналiзу iснуючих програм факультативних курсiв стосовно задач оптимiзацiї, було розроблено програму курсу «Задачi оптимiзацiї», а також було обґрунтовано використання хмарного середовища CoCalc для вирiшення задач. У програмi наголошується на звичайнi операцiї пiдрахунку, а не математичнi моделi. Вона дозволяє розглядати бiльше задач, якi знаходяться ближче до об’єктивної реальностi, без адаптування матерiалу пiд час пiдготовки учнiв 10–11 класiв. Крiм того, математичний апарат курсу, частково вiдомий студентам у якостi знань, отриманих з таких роздiлiв математики як теорiя ймовiрностi, математична статистика, математичний аналiз та лiнiйна алгебра, є достатнiм для  панування запропонованого курсу. Розроблений курс має справу з цiлим класом звичайних задач оптимiзацiї, якi можуть сильно рiзнитися. Вони можуть бути пов’язанi як з проектуванням пристроїв та технологiчних процесiв, розподiленням обмежених ресурсiв та плануванням функцiонування бiзнесу, так i з повсякденними людськими проблемами. Пристрої, процеси та ситуацiї, до яких застосовується модель задач оптимiзацiї, називаються задачами оптимiзацiї. Методи оптимiзацiї роблять можливими розв’язки для математичних моделей. Розроблений курс вiдзначається побудовою математичних моделей та визначенням методу, який має бути використаний для знаходження ефективного розв’язку. 

Деталі статті

Як цитувати
Лов’янова, І., Бобилєв, Д., & Учитель, О. (2019). Хмарнi обчислення у факультативному курсi «Задачi оптимiзацiї» для учнiв 10–11 класiв. Освітній вимір, 53(1), 95-110. https://doi.org/10.31812/educdim.v53i1.3835
Розділ
Статті

Посилання

1. Any Port In A Storm. The PuzzlOR. http://puzzlor.com/2017-02_PortInAStorm.html (2017). Accessed 21 Oct 2018.
2. Bobylyev, D. Ye., Popel, M. V.: Pidtrymka samostiinoi roboty zasobamy SageMathCloud pry navchanni kursu «Dyferentsialni rivniannia» maibutnikh vchyteliv matematyky (Support for independent students’ work by tools SageMathCloud in the learning of “Differential equations” for future mathematics teachers). New computer technology 15, 201–205 (2017).
3. Cell Towers. The PuzzlOR. http://puzzlor.com/2016-04_CellTowers.html (2016). Accessed 21 Oct 2018.
4. Markova, O., Semerikov, S., Popel, M.: CoCalc as a Learning Tool for Neural Network Simulation in the Special Course “Foundations of Mathematic Informatics”. In: Ermolayev, V., Su ́arez-Figueroa, M. C., Yakovyna, V., Kharchenko, V., Kobets, V., Kravtsov, H., Peschanenko, V., Prytula, Ya., Nikitchenko, M., Spivakovsky A. (eds.) Proceedings of the 14th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (ICTERI, 2018), Kyiv, Ukraine, 14–17 May 2018, vol. II: Workshops. CEUR Workshop Proceedings 2104, 338–403. http://ceur-ws.org/Vol-2104/paper_204.pdf (2018). Accessed 30 Nov 2018.
5. Modlo, E. O., Semerikov, S. O.: Development of SageMath filter for Moodle. New computer technology 12, 233–243 (2014).
6. Popel, M. V., Bobyliev, D. Ye.: Dyferentsiatsiia navchannia maibutnikh vchyteliv matematyky kompleksnomu analizu zasobamy CoCalc (Differentiation of student learning to complex analysis using CoCalc). New computer technology 17, 192–200 (2019).
7. Popel, M. V.: Orhanizatsiia navchannia matematychnykh dystsyplin u SageMathCloud (Organization of teaching mathematical disciplines in SageMathCloud). Publishing Department of the Kryviy Rih National University, Kryviy Rih (2016).
8. SageMath, Inc.: CoCalc — Collaborative Calculation in the Cloud. https://cocalc.com (2019). Accessed 21 Mar 2019.
9. Semerikov, S. O., Shokaliuk, S. V.: Orhanizatsiia rozpodilenykh obchyslen zasobamy MMS Sage (The organization of distributed computing using MME Sage). Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii 2 (4), 338–345 (2010).
10. Semerikov, S. O., Teplyckyj, I. O.: Mobilne matematychne seredovyshhe Sage: novi mozhlyvosti ta perspektyvy rozvytku (Mobile mathematical environment Sage: a new features and development prospects). In: Tezy dopovidej VII Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferencii “Informacijni tehnologii v osviti, nauci i tehnici” (ITONT-2010). vol. 2, p. 71. Cherkaskyj derzhavnyj tehnologichnyj universytet, Cherkasy (2010).
11. Shokaliuk, S. V., Markova, O. M., Semerikov, S. O.: SageMathCloud yak zasib khmarnykh tekhnolohii kompiuterno-oriientovanoho navchannia matematychnykh ta informatychnykh dystsyplin (SageMathCloud as the Learning Tool Cloud Technologies of the Computer-Based Studying Mathematics and Informatics Disciplines). In: Soloviov, V. M. (ed.) Modeling in Education: State. Problems. Prospects, pp. 130–142. Brama, Cherkasy (2017).

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.