Доповнена реальнiсть як iнструмент вiдкритої наукової платформи за рахунок дослiдницької спiвпрацi у вiртуальних командах

Основний зміст статті

М. П. Шишкiна
М. В. Мар’єнко

Анотація

Положення вiдкритої науки визначається як загальна полiтика, яка спрямована на подолання бар’єрiв, що перешкоджають реалiзацiї Європейського дослiдницького простору (ЄДП). Вiдкритий науковий фонд прагне охопити всi елементи, необхiднi для функцiонування ЄДП: данi дослiдження, науковi iнструменти, IКТ-послуги (зв’язок, розрахунки, платформи та конкретнi дослiдження, такi як портали). Управлiння спiльними ресурсами для спiльноти науковцiв максимiзує користь для суспiльства. Це вже мало великi переваги у галузi цифрової iнфраструктури. Очiкується, що застосування цього принципу у
вiдкритому науковому процесi покращить управлiння органiзацiями, що фiнансують, у спiвпрацi iз зацiкавленими сторонами через такi механiзми, як громадськi консультацiї. Це збiльшить уявлення про спiльну власнiсть на iнфраструктуру. Це також створить чiткi та недискримiнацiйнi правила доступу, а також почуття спiльної власностi, що стимулює бiльш високий рiвень участi, спiвпрацi та соцiальної взаємностi. У статтi розглядається концепцiя вiдкритої науки. Надано концепцiю європейської хмари вiдкритої науки та ї ї структуру. Згiдно з дослiдженням, було продемонстровано, що структура хмари вiдкритої науки включає доповнену реальнiсть як платформу вiдкритої науки. Прикладом практичного застосування цього iнструменту є загальний опис MaxWhere, який розроблений угорськими вченими i являє собою платформу сукупностей окремих 3D-просторiв.

Деталі статті

Як цитувати
ШишкiнаМ., & Мар’єнко, М. (2019). Доповнена реальнiсть як iнструмент вiдкритої наукової платформи за рахунок дослiдницької спiвпрацi у вiртуальних командах. Освітній вимір, 53(1), 147-158. https://doi.org/10.31812/educdim.v53i1.3838
Розділ
Статті

Посилання

1. Attardi, G., Barchiesi, A., Colla, A., Galeazzi, F., Marzulli, G., Reale, M.: Declarative Modeling for Building a Cloud Federation and Cloud Applications. arXiv: 1706.05272 [cs. DC]. https://arxiv.org/pdf/1706.05272 (2017). Accessed 25 Dec 2018.
2. Bykov, V. Yu., Shyshkina, M. P.: The Conceptual Basis of the University Cloud-Based Learning and Research Environment Formation and Development in View Of The Open Science Priorities. Information Technologies and Learning Tools 68 (6), 1–19 (2018). doi: 10.33407/itlt.v68i6.2609
3. Ferrari, T., Scardaci, D., Andreozzi, S.: The Open Science Commons for the European Research Area. In: Mathieu, P. P., Aubrecht, C. (eds.) Earth Observation Open Science and Innovation. ISSI Scientific Report Series, vol. 15, pp. 43–68. Springer, Cham (2018). doi: 10.1007/978-3-319-65633-5_3
4. Filiposka, S., Demchenko, Yu., Karaliotas, T., de Vos, M., Regvart, D.: Distributed cloud services based on programmable agile networks. In: Proceedings of TERENA networking conference (TNC16), Prague, 13–16 June 2016.
5. Markova, O. M., Semerikov, S. O., Striuk, A. M., Shalatska, H. M., Nechypurenko, P. P., Tron, V. V.: Implementation of cloud service models in training of future information technology specialists. In: Kiv, A. E., Soloviev, V. N. (eds.) Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018), Kryvyi Rih, Ukraine, December 21, 2018. CEUR Workshop Proceedings 2433, 499–515. http://ceur-ws.org/Vol-2433/paper34.pdf (2019). Accessed 10 Sep 2019.
6. MaxWhere is the hungarian winner of the IoT category — Startup Europe Awards. http://startupeuropeawards.eu/maxwhere-is-the-hungarian-winner-of-the-iot-category (2018). Accessed 25 Dec 2018.
7. Merzlykin, O. V., Semerikov, S. O., Sokolyuk, A. N.: Theoretical and methodological foundations of the using cloud technologies as a tool of high school students’ research competencies forming in profile physics learning. Vydavnychyi tsentr Kryvorizkoho natsionalnoho universytetu, Kryvyi Rih (2018).
8. Nikolow, D., Slota, R., Polak, S., Pogoda, M., Kitowski, J.: Policy-based SLA storage management model for distributed data storage services. Computer Science 19 (4), 403–429 (2018).
9. Petrenko, O. O.: Strategy development of service-oriented systems in a cloud environment. Dissertation, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” (2018).
10. Volkova, N. P., Rizun, N. O., Nehrey, M. V.: Data science: opportunities to transform education. In: Kiv, A. E., Soloviev, V. N. (eds.) Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018), Kryvyi Rih, Ukraine, December 21, 2018. CEUR Workshop Proceedings 2433, 48–73. http://ceur-ws.org/Vol-2433/paper03.pdf (2019). Accessed 10 Sep 2019.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.