Дослiдження процесу використання мобiльних IКТ студентами унiверситетiв: мобiльнi тестовi системи та мобiльнi засоби розробки мультимедiа

Основний зміст статті

В. В. Ткачук
Ю. В. Єчкало
С. О. Семерiков

Анотація

Мета дослiдження: теоретичне обґрунтування, розробка та експериментальна перевiрка методики використання мобiльних технологiй студентами унiверситетiв. Завдання дослiдження: адаптацiя мобiльних тестових систем та мобiльних засобiв розробки мультимедiа до використання на аудиторних заняттях в унiверситетi. Об’єкт дослiдження:
процес використання мобiльних IКТ у навчальному процесi. Предмет дослiдження: методика використання мобiльних тестових систем та мобiльних засобiв розробки мультимедiа пiд час аудиторних занять в унiверситетi. Результати дослiдження. Проаналiзовано вiтчизнянi та зарубiжнi дослiдження, присвяченi проблемi використання мобiльних IКТ у навчальному процесi унiверситету. Мобiльнi тестовi системи визначено як рiзновид мобiльного програмного забезпечення для вимiрювання навчальних досягнень студентiв, що надає можливiсть автоматизувати процес поточного та пiдсумкового контролю на основi сучасних засобiв тестування та комплексно iнтенсифiкувати процес навчання. Встановлено, що мобiльнi засоби розробки мультимедiа мають задовольняти
принципам мультимедiйностi, просторового сусiдства, часової сумiжностi, когерентностi, модальностi, надмiрностi, персоналiзацiї, iнтерактивностi, сигналiзацiї та iндивiдуальних вiдмiнностей. Розроблено методику використання мобiльних тестових систем на прикладi системи Plickers, що надає можливiсть реалiзувати швидкий зворотний зв’язок викладача та академiчної групи, а також окремих студентiв; проводити мобiльне голосування, фронтальнi опитування пiд час навчальних занять; здiйснювати миттєвий контроль вiдвiдування занять. Розроблено методику використання мобiльних засобiв розробки мультимедiа (на прикладi засобiв розробки мультимедiа iз доповненою реальнiстю).
Здiйснено порiвняльну оцiнку функцiональностi мобiльних тестових систем та мобiльних засобiв розробки мультимедiа iз доповненою реальнiстю. Експериментально перевiрено та доведено ефективнiсть розробленої методики. 

Деталі статті

Як цитувати
Ткачук, В., Єчкало, Ю., & СемерiковС. (2019). Дослiдження процесу використання мобiльних IКТ студентами унiверситетiв: мобiльнi тестовi системи та мобiльнi засоби розробки мультимедiа. Освітній вимір, 53(1), 125-146. https://doi.org/10.31812/educdim.v53i1.3839
Розділ
Статті

Посилання

1. R. Salzer, Smartphones as audience response systems for lectures and seminars. Anal. Bioanal. Chem. 410, 1609–1613 (2018). doi: 10.1007/s00216-017-0794-8
2. J. Santos, L. Parody, M. Ceballos, M. C. Alfaro, L. A. Trujillo-Cayado, Effectiveness of mobile devices as audience response systems in the chemistry laboratory classroom. Computer Applications in Engineering Education. 27 (3), 572–579 (2019). doi: 10.1002/cae.22098
3. S. Schl ̈ucker, Das Smartphone — ein Antwortger ̈at. Nachrichten aus der Chemie. 65 (2), 164–166 (2017). doi: 10.1002/nadc.20174054959
4. D. M. Moorleghen, N. Oli, A. J. Crowe, J. S. Liepkalns, C. J. Self, J. H. Doherty, Impact of automated response systems on in-class cell phone use. Biochemistry and Molecular Biology Education. 47 (5), 538–546 (2019). doi: 10.1002/bmb.21257
5. N. O. Rizun, Y. K. Taranenko, Mobilna systema komp’iuternoho testuvannia yak instrument intensyfikatsii navchalnoho protsesu VNZ (Mobile system of computer testing as the instrument of intensification of study process in higher education institutions). Radio Electronics, Computer Science, Control. 1, 129–134 (2012). doi: 10.15588/1607-3274-2012-1-24
6. R. E. Mayer, Multimedia learning: Second Edition. (Cambridge University Press, New York, 2009).
7. R. E. Mayer, Multimedia Learning (2008). URL: http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/_media/cursos/tic/d206/modul_1/multimedialearningmayer.pdf. Accessed 17 Dec 2019.
8. A. Striuk, M. Rassovytska, S. Shokaliuk, in ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer, ed. by V. Ermolayev, M. C. Su ́arez-Figueroa, V. Yakovyna, V. Kharchenko, V. Kobets, H. Kravtsov, V. Peschanenko, Y. Prytula, M. Nikitchenko, A. Spivakovsky. 13th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications, Kyiv, Ukraine, May 14–17, 2018. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume II: Workshops (CEUR Workshop Proceedings, 2018), pp. 412–419.
9. Yu. Yechkalo, V. Tkachuk, T. Hruntova, D. Brovko, V. Tron, in ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer, ed. by V. Ermolayev, F. Mallet, V. Yakovyna, V. Kharchenko, V. Kobets, A. Korni lowicz, H. Kravtsov, M. Nikitchenko, S. Semerikov, A. Spivakovsky. 15th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer, Kherson, Ukraine, June 12–15, 2019. Volume II: Workshops (CEUR Workshop Proceedings, 2019), pp. 952–959.
10. V. V. Tkachuk, Yu. V. Yechkalo, O. M. Markova, in Cloud Technologies in Education, ed. by S. O. Semerikov, M. P. Shyshkina. 5th Workshop on Cloud Technologies in Education, Kryvyi Rih, Ukraine, April 28, 2017. CTE 2017, Vol. 2168 (CEUR Workshop Proceedings, 2017), pp. 66–71.
11. Create & Make Augmented Reality Using Blippbuilder Tools — Blippar (Computer Vision Company | Blippar, 2019). URL: https://web.blippar.com/blipp-builder#Blippbuilder. Accessed 28 Oct 2019.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.