(1)
Семенець, Л. Методологічний аспект формування професійно-педагогічної готовності до навчання учнів основам здоров’я. pedag 2015, 46, 136-141.