(1)
Лисевич, О. Формування творчої компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі їх фахової підготовки. pedag 2014, 40, 65-70.