(1)
Пасічна, О. Удосконалення лексичних умінь і навичок студентів у процесі навчання української мови (за професійним спрямуванням). EducDim 2014, 40, 84-90.