(1)
Тур, О. Формування комунікативних умінь майбутніх документознавців на основі соціального співробітництва академічних груп. pedag 2014, 40, 108-113.