(1)
Хороших, О. Використання міжпредметних зв’язків на уроках біології. pedag 2014, 40, 151-155.