(1)
Зуєнко, Н. Діалогова сутність особистісно зорієнтованої парадигми освіти. pedag 2014, 40, 191-197.