(1)
Пінська, О.; Шепеленко, Т. Теоретичні засади організації педагогічної взаємодії в навчальному процесі вищих закладів освіти. pedag 2014, 40, 308-313.