Семенець, Л. (2015). Системотвірне поняття та особливості змісту розвивального навчання математики. Педагогіка вищої та середньої школи, 46, 207-212. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2532