Фенцик, О. (2015). Проблема вивчення епічного твору в літературній освіті: історико- методичний огляд. Педагогіка вищої та середньої школи, 46, 261-266. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2549