Відомості про авторів. (2015). Педагогіка вищої та середньої школи, 46, 273-275. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2551