Вихідні дані. (2015). Педагогіка вищої та середньої школи, 46, 279. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2553