Іванова, В., & Григоренко, Л. (2014). Навчально-дослідницька робота – складник професійної підготовки майбутніх педагогів в умовах вищої школи. Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 42-46. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2951