Лисевич, О. (2014). Формування творчої компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі їх фахової підготовки. Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 65-70. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2956