Тур, О. (2014). Формування комунікативних умінь майбутніх документознавців на основі соціального співробітництва академічних груп. Освітній вимір, 40, 108-113. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2965