Зінченко, В. (2014). Робочий зошит як засіб формування мовно-мовленнєвої компетентності старшокласників. Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 129-136. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2971