Шутько, В. (2014). Проблеми фізичного виховання школярів через призму поглядів учителя. Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 155-160. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2979