Зуєнко, Н. (2014). Діалогова сутність особистісно зорієнтованої парадигми освіти. Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 191-197. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2986