Пінська, О., & Шепеленко, Т. (2014). Теоретичні засади організації педагогічної взаємодії в навчальному процесі вищих закладів освіти. Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 308-313. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3009