Шепеленко, Т., & Пінська, О. (2014). Психолого-педагогічні умови формування готовності студентів до творчої професійно-педагогічної діяльності. Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 331-337. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3013