Волосенко, А. (2013). Діагностування стану готовності студентів економічного університету до творчої самореалізації в майбутній професійній діяльності. Освітній вимір, 37, 10-13. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3263