Сидоренко, Т. (2013). Дидактичні умови формування педагогічної культури майбутнього вчителя музики. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 156-159. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3298